Site Loader
Get a Quote
Rock Street, San Francisco

2. 0 Pengenalpastian Masalah / Isu
Pengenalpastian masalah atau isu berpunca dari konflik yang merupakan elemen dalam kehidupan manusia sama ada di tempat kerja atau di luar tempat kerja, ianya tercetus disebabkan seseorang itu mempunyai kemahuan dan pengharapan yang sering bercanggah dengan kemahuan dan pengharapan orang lain samada majikan, rakan sekerja, keluarga sendiri atau individu lain yang perlu berurus dengannya. Defini konflik satu proses yang bermula apabila satu pihak menganggap satu pihak lain telah menghambar, atau akan menghambarkan satu kepentingan dirinya. (Thomas, 1976) defini ini merangkumi beberapa jenis konflik antara individu dan kumpula yang mana konflik terbahagi kepada tiga jenis iaitu :
1) Konflik diri
2) Konflik antara manusia (interpersonal)
3) Konflik pasukan
Daripada masalah ataupun isu yang timbul antara Rogers dan Janice adalah pelajar boleh Boleh mengenal pasti masalah tersebut dan memberi penjelasan masalah dengan jelas dan tepat. Dan dibawah adalah ciri-ciri pemikir baik dan lemah untuk memerhatikan naik dan lemah untuk mengatasi masalah Rogers yang tidak begitu sukakan pengurusnya Janice.
Pemikir baik Pemikir lemah
Mengkaji sesuatu masalah secara menyeluruh dan melaksanakan rancangan konstruktif bagi menyelesaikan masalah Tidak pasti bagaimana hendak mendekati masalah
Aplikasi pengetahuan mereka dalam menyelesaikan masalah sewajarnya Mempunyai tanggapan bahawa pengetahuan mereka tidak memadai.
Mengakaji dengan bersifar reflektif dan mendalam di mana perlu. Terlalu yakin idea asal betul

Menyelesaikan masalah secar sistematik dana analitikal. Berpindah daripada satu peringkat masalah kepada peringkat lain tanpa pemikiran dan perancangan yang menyeluruh.
Mempunyai kepercayaan dan keyakinan kepada kuasa penaklukan mereka dan tahap keyakinan. Tiada keyakinan terhadap kuasa penaklukan dan kurang yakin.
Bertekad dan fokus sepanjang tempoh penyelesaian measalah. Kurang sikap serius dan mengambil sesuatu perkara dengan mudah dan sambil lewa.
Terbuka kepada pelbagai kemungkinan dan hasil Tidak memikirkan jalan alternatif kepada penyelesaian

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Antara masalah yang dihadapi oleh Rogers yang telah bekerja di Syarikat GHJ selama hampir 15 tahun. Adalah Rogers tidak begitu sukakan pengurusnya Janice dan Rogers berfikir sama ada untuk terus bekerja atau berhenti kerja.
i. Tidak sukakan pengurus yang baru diambil bekerja di jabatannya
Konflik adalah satu elemen dalam kehidupan manusia, yang sentiasa dihadapi oleh manusia dalam kes ini Rogers dan pengurusnya Janice yang mana dia tidak berapa menyukai pengurusnya. Ianya tercetus kerana pengurusnya yang mempunyai kemahuan dan pengharapan yang mungkin banyak bercanggah dengan pekerja yang berurusan denganya. Antara konflik yang dihadapi oleh Rogers adalah dia tidak bersetuju dengan sesuatu arahan ataupun cara pengurusnya.

ii. Sikap Pengurus baru yang sangat keras kepala
sikap janice yang sangat keras kepala yang mana sikap ini kemungkinan menjurus pengurus ini tidak dapat menerima pendapat dan pandangan pekerja yang menyebabkan pekerja susah untuk berurusan dan melaksanakan sesuatu kerja. Ini merupakan Konflik Diri ini bersifat persendirian yang mana Janice perlu membuat keputusan yang melibatkan banyak alternatif, antara alternatif yang dimaksudkan adalah pengurus terpaksa memilih alternatif-alternaif yang bersesuaian dan mempunyai kesan negatif antara pengurus dan pekerja.

iii. Pengurus tidak sopan ketika membuat permintaan dari orang bawahannya.
Sikap pengurus yang tidak menghormati hak pekerja tidak sopan dalam melaksanakan sesuatu tugasan dengan pekerja dan sikap ini menyebabkan pekerja menjadi stress dan tidak bersemanagt dalam melakukan kerja kesan daripada ini kerja yang dilaksanakan tidak berkualiti. Ini merupakan Konflik Antara Manusia (Interpersonal) berlaku di mana terdapatnya komunikasi ataupun bekerja bersama untuk mencapai matlamat yang sama tetapi berlainan peranan, tanggungjawab dan keperluan.

iv. Apabila Pengurus tidak berpuas hati dia akan meledak dengan kemarahan di hadapan umum.
pengurus tidak profesional dan bermeosi ketika mengarah pekerja menyebabkan pekerja tidak selesa dan berpandangan negatif terhadap majikan dan menyebabkan pekerja tidak dapat menghormati majikan dalam melaksanakan kerja. Konflik yang dihadapi dalam organisasi adalah koordinasi dan kawalan iaitu pekerja yang berbeza peranan tetapi perlu mengharapkan pertolongan atau perkhidmatan antara mereka. Dan komuniskasi yang tidak kurang jelas, matlamat, kepercayaan yang rendah antara penyelia pekerja atau antara bahagian.

Post Author: admin